Historia

Na dzień św. Mikołaja 06.12.1995 r. „Kredyt Bank” Leszno przekazał parafii św. Mikołaja Ośrodek Rekreacyjny w Zaborówcu. Decyzją ks. arcybiskupa Jerzego Stroby dom ten został przyjęty i przeznaczony na Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjno-Wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i niepełnosprawnych. Terytorium domu rekolekcyjnego zajmuje powierzchnię 1.5 ha, w której skład wchodzą 4 budynki. Od 26 października 1996 r. rozpoczęły się prace przygotowawcze do uruchomienia Ośrodka Rekolekcyjnego pod przewodnictwem ks. dziekana Konrada Kaczmarka. Pierwsze rekolekcje poprowadziły Siostry ze Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża ze Szczecina pod przewodnictwem ks. Janusza Śmigla – pierwszego dyrektora Domu,  przy współpracy z młodzieżą oazową. Miały one miejsce w grudniu 1996 r. Od kwietnia 1998 roku funkcje dyrektora domu pełnił Ks. Rafał Krakowiak. Od 13 września 2000r. w Domu Rekolekcyjnym zamieszkały siostry ze Wspólnoty Uczennic Krzyża. Dom ten stał się również domem formacyjnym postulatu Sióstr. W październiku 2000r. z funkcji dyrektora Ośrodka Rekolekcyjnego został odwołany ks. Rafał Krakowiak, a nowym dyrektorem ośrodka został ks. Adam Skrzypczak. Od momentu zamieszkania Siostry wniosły w Dom Rekolekcyjny atmosferę domu, radości i modlitwy oraz młodego duchem entuzjazmu ewangelicznego i apostolskiego. Grupy rekolekcyjne zaczęły stopniowo napływać coraz częściej, a później przyjeżdżać systematycznie. Na swój czas odnowy przyjeżdżają różne grupy duszpasterskie: Neokatechumenat, Wspólnoty Żywego Różańca, Chorzy i Niepełnosprawni, Katecheci, Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej, Odnowa w Duchu Świętym, Służba Liturgiczna, Ruch Światło-Życie, Anonimowi Alkoholicy, Duszpasterstwa Rodzin i wiele innych grup.
Od 7.10.2002 roku regularnie raz w miesiącu odbywają się dziesięcio-dniowe Rekolekcje z postem Daniela, których główną inicjatorką i organizatorką jest pani Urszula Chmura. Każdego miesiąca wiele osób z całej Polski a także z różnych zakątków świata znajduje tutaj swoje zdrowie duchowe i fizyczne.

Z dniem 1.07.2007 roku funkcje dyrektora obejmuje ks. Mateusz Drob.

Każdego roku w naszym domu przyjmujemy ok 45 grup rekolekcyjnych, co stanowi ok 2 400 osób.

Decyzją rady Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża od listopada 2007 roku Postulat sióstr zostaje przeniesiony do Poznania, a z dniem 1.09.2010 roku placówka sióstr zlikwidowana.

Trudno nam pogodzić się z tą decyzją. Dziękujemy Siostrom za wieloletnią prace w naszym domu.

Od 1.09.2010 roku pracę w naszym domu podjęły osoby świeckie z naszej miejscowości.

Z dniem 1.07.2012 roku funkcje dyrektora obejmuje ks. Bartosz Strugarek. Z dniem 1.07.2017 ks. Bartosz zostaje skierowany do innych zadań.

Z dniem 1.07.2017 roku funkcje dyrektora obejmuje ks. Wiktor Łakomy. Z dniem 1.09.2018 ks. Wiktor zostaje skierowany do innych zadań.

Z dniem 1.09.2017 roku funkcje dyrektora obejmuje ks. Krzysztof Giezek. Z dniem 1.09.2021 ks. Krzysztof zostaje skierowany do innych zadań.

Z dniem 1.09.2021 roku funkcje kierownika ośrodka obejmuje Konrad Perz.